Регистрация на читатели в библиотеката на ВТУ

Издаването на читателска карта става при следните условия:

1. Студентите и докторантите представят студентска книжка, снимка и квитанция за платена такса*.

2. Преподавателите, специалистите и служителите на Университета представят лична карта, въз основа на която им се издава читателски картон.

3. Външните потребители представят лична карта, актуална снимка и квитанция за платена такса.

Читателските карти са валидни за едногодишен период.

Читателската карта е лична и нейното преотстъпване е забранено

Ценоразпис на годишните такси за издаване на читателска карта:

– За редовни студенти и докторанти – 5.00 лв.

– За задочни студенти – 2.50 лв.

– За докторанти свободна форма на обучение – 10.00 лв.

– За външни потребители – 10.00 лв.

– За повторно издаване на изгубена читателска карта – 0.50 лв.

 *Годишната такса за издаване на читателска карта се заплаща в клоновете на Уникредит Булбанк, Велико Търново (бул. „Васил Левски“ 13) или през ПОС терминал във фронтофисите. 

 

Забележка:

При завършване или напускане (служители и преподаватели) на Университета, читателят трябва да представи документ, че се е издължил на библиотеката.

  • Библиотеката издава служебна бележка на студенти и докторанти при дипломирането им, че не дължат библиотечни документи.
  • Библиотеката заверява “Обходен лист” при напускане на щатни преподаватели, специалисти и служители, че не дължат служебни документи.

СПОДЕЛИ В