Дати за провеждане на изпити по чужд език за прием на докторанти – прием 2018 – 2019 г.

За кандидатствалите до 14 декември 2018 г.

Чужд език

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

Английски език

28.01.2019 г.

09.30

Кабинет 524, Филологически факултет

Руски език

24.01.2019 г.

10.00

Кабинет 551, Филологически факултет

Френски език

25.01.2019 г.

10.00

Кабинет 323, Филологически факултет

СПОДЕЛИ В