ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за сключване на групова застраховка "Живот" на служителите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

СПОДЕЛИ В