Тюторна (наставническа) система за учебната 2018/2019 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
ТЮТОРНА (НАСТАВНИЧЕСКА) СИСТЕМА
2018/2019 учебната година

ОКС „БАКАЛАВЪР“

Образователна програма

прием

курс

Академичен наставник (тютор), отговарящ за студентите през целия курс на обучение

Катедра , от която е тютора

 1.  

Педагогика на обучението по математика и информатика

2018

1

Доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Алгебра и геометрия

 1.  

2017

2

 1.  

2016

3

 1.  

2015

//////////////

 

 

 

 

 

 

 1.  

Информатика

2018

1

Проф. д-р Георги Николов Георгиев

Математически анализ и приложения

 1.  

2017

2

Доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Информационни технологии

 1.  

2016

3

Проф. д-р Димитър Петков Цветков

Математически анализ и приложения

 1.  

2015

4

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгебра и геометрия

 

 

 

 

 

 

 1.  

Компютърни науки

2018

1

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

 1.  

2017

2

Гл. ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Компютърни системи и технологии

 1.  

2016

3

Доц. д-р Милен Йорданов Христов

Алгебра и геометрия

 1.  

2015

4

Гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

Алгебра и геометрия

 

 

 

 

 

 

 1.  

Софтуерно инженерство

2018

1

Гл. ас. д-р Димо Милев Милев

Информационни технологии

 1.  

2017

2

Гл. ас. д-р Росица Росенова Радоева

Компютърни системи и технологии

 1.  

2016

3

Гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Информационни технологии

 1.  

2015

//////////////

Гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

Информационни технологии

 

 

 

 

 

 

 1.  
Информационно брокерство и дигитални медии 2018 1 Проф. дн Олег Димитров Асенов Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности
 1.  
2017 //////////////
 1.  
2016 //////////////
 1.  
2015 //////////////
           
 1.  

Книгоиздаване (редовно)

2018

//////////////

Гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

 1.  

2017

//////////////

 1.  

2016

//////////////

 1.  

2015

4

 

 

 

 

 

 

 1.  

Книгоиздаване (задочно)

2018

//////////////

Проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

 1.  

2017

//////////////

 1.  

2016

//////////////

 1.  

2015

4

 

 

 

 

 

 

 1.  

БИД (редовно)

2018

//////////////

Доц. д-р Живка Василева Радева

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

 1.  

2017

2

 1.  

2016

//////////////

 1.  

2015

//////////////

 

 

 

 

 

 

 1.  

БИД (задочно)

2018

//////////////

Доц. д-р Александър Маринов Ковачев

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

 1.  

2017

//////////////

 1.  

2016

//////////////

 1.  

2015

4

Във всяка следваща учебна годна, наставниците, водили 4 курс от специалността, поемат наставничеството на 1 курс.ОКС „МАГИСТЪР“

Образователна програма

Академичен наставник (тютор) и ръководител на програмата, отговарящ за студентите през целия курс на обучение

Катедра , от която е тютора

 1.  

Технологии за обучение по математика

Проф. д-р Даринка Ненчева Гълъбова

Алгебра и геометрия

 1.  

Библиотечно-информационни дейности. Комуникационен и библиотечен мениджмънт”

Доц. д-р Живка Василева Радева

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности

 1.  
Книга и реклама Доц. д-р Александър Маринов Ковачев Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности
 1.  

Математически структури в информационната сигурност

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгебра и геометрия

 1.  

Информатика. Компютърна мултимедия

Доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Компютърни системи и технологии

 1.  

Информатика. Информационни системи

Доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Информационни технологии

 1.  

Информатика. Защита на информацията

Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Проф. д-р Тихомир Стефанов Трифонов

Алгебра и геометрия

 1.  

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Проф. дн Олег Димитров Асенов

Компютърни системи и технологии

 1.  

Информатика. Мултимедийни системи и технологии в образованието

Доц. д-р Марияна Иванова Николова

Компютърни системи и технологии

 1.  

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

Компютърни системи и технологии

 1.  

Уеб технологии и разработване на софтуер

Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова

Информационни технологии

 1.  

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Проф. д-р Цветан Георгиев Сивков

Доц. д-р Мариана Матеева Петрова

Публичноправни науки, Юридически факултет

Информационни технологии


Наставниците са определени с решение на факултетния съвет (Протокол № ФД-01-5 от 15.05.2017 г., № ФД-03-9 от 12.11.2018 г. и № ФД-03-10 от 03.12.2018) и са актуализирани за учебната 2018/2019 година.


Декан: проф. д-р Мирослав Гълъбов

гр. Велико Търново, 01.09.2018 г.

СПОДЕЛИ В