Разпределение на групите за 2018/2019 учебна година - зимен семестър

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

3 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249 до 1809010616

от 1809010654 до 1809011372

от 1809011378 до 1809012292

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010249 до 11809011017

от 1809011093 до 1809012292

ГРУПА

А1

 А2

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1809010249 до 11809011017

от 1809011093 до 1809012292

ГРУПА

1

2

УПРАЖНЕНИЯ ПО Български език и стил

от 1809010249 до 11809011017

от 1809011093 до 1809012292

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, английски език и български език и стил.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 1 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 1809010142 до 1809010764

от 1809010839

 до 1809011312

от 1809011316

до 1809011605

от 1809011617

 до 1809013034

ГРУПА

1АЕ

2АЕ

3АЕ

4АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 1809010142 до 1809010764

от 1809010839

 до 1809011312

от 1809011316

до 1809011605

от 1809011617

 до 1809013034

ГРУПА

1

2

3

УПРАЖНЕНИЯ ПО Български език и стил

от 1809010142 до 1809011005

от 1809011055 до 1809011488

от 1809011525 до 1809013034

Студентите, които презаписват 1 курс, зимен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за английски език и български език и стил.

СПОДЕЛИ В