Тържествено откриване на академичната 2018/2019 година

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ

НА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 ГОДИНА,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

НА 1 ОКТОМВРИ 2018 Г., ПОНЕДЕЛНИК, ОТ 11.00 ЧАСА

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ.

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ВЪВ ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 ОКТОМВРИ 2018 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

В АУДИТОРИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” (102), УЧЕБЕН КОРПУС 3 НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”.

НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ!

ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ГЪЛЪБОВ,

ДЕКАН НА ФМИ

СПОДЕЛИ В