ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Доставка на автомобилни горива за нуждите на служебните автомобили на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” чрез карти за безналично плащане”

СПОДЕЛИ В