Проф. Христо Бонджолов връчи Почетен знак на ректора на доц. д-р Мариола Мостовска

Проф. д-р Христо Бонджолов връчи Почетен знак на ректора на доц. д-р Мариола Мостовска.

Ректорът проф. Хр. Бонджолов удостои доц. д-р Мариола Мостовска за нейния голям принос за популяризирането на българския език и българската култура в чужбина, работата й като преподавател по полски език в катедра „Славистика“ на Филологическия факултет и по повод нейната 60-годишнина.

Почетният знак на Ректора се дава на основание чл. 2, ал.3, т.5 от Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 

 

СПОДЕЛИ В