Проф. Христо Бонджолов проведе работна среща с представител на ректора на Калмицкия държавен университет "Б. Б. Городовиков", град Елиста, Република Калмикия, Руска федерация

Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов проведе работна среща с представител на ректора на Калмицкия държавен университет "Б. Б. Городовиков", град Елиста, Република Калмикия, Руска федерация, с който Великотърновският университет сключва договор за съвместно сътрудничество.

Двата университета ще работят в областта на образователната и научната дейност, в използването на най-добрите практики и въвеждането на научни разработки в учебния процес, създаването на академични, научни и културни отношения, развитието на научния потенциал и осигуряване на високо качество на професионалната подготовка на специалистите.

Сътрудничеството ще се развива въз основа на принципите на равенство, взаимна изгода, взаимно разбирателство, уважение и доверие.

На срещата присъства и доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност.

Снимки от срещата виж тук

 

СПОДЕЛИ В