Експертен консултативен съвет

Мандат 2023-2027

Председател:

Членове:

 1. Филологически факултет – доц. д-р Боряна Братанова
 2. Исторически факултет – проф. д-р Ивелин Иванов
 3. Педагогически факултет – доц. д-р Катя Симеонова
 4. Стопански факултет – проф. д-р Слави Димитров
 5. Философски факултет – проф. дн Вихрен Бузов
 6. Факултет по изобразително изкуство – проф. д-р Светослав Косев
 7. Юридически факултет – ас. д-р Илиян Байчев
 8. Факултет математика и информатика – доц. д-р Доника Вълчева
 9. Православен богословски факултет – доц. д-р Мариян Стоядинов
 10. Департамент за езиково обучение – доц. д-р Весела Белчева
 11. Педагогически колеж -Плевен – преп. Кремена Ангелова
 12. Филиал Враца – доц. д-р Валерия Тодорова
СПОДЕЛИ В