Педагогика на обучението по физическо възпитание е най-популярната специалност във Великотърновския университет

 

Във Великотърновския университет се отбелязва истински бум на интереса към специалността педагогика на обучението по физическо възпитание, една специалност, която подготвя не само учители, но и треньори, мениджъри и други спортни специалисти. Вече са записани за студенти по държавна поръчка 64 души, предстои записването най-малко на още 40. Заедно с приетите срещу заплащане общият брой на студентите първокурсници ще нарасне до 150 души. Специалността се превръща в една от най-популярните и многолюдни специалности във Велико Търново. Голяма заслуга за това се пада на катедрата по теория и методика на физическото възпитание, чиито преподаватели се ползват с висок авторитет не само в страната, но и в чужбина.

Заедно с останалите студенти от горните курсове по физическо възпитание и магистрите по спортна педагогика общият брой на обучаващите се е около 500 души, т.е. колкото е броят на обучаемите е един средено голям български факултет и колкото е целият състав на някои малки университети и колежи.

В университета вече е обявено първото класиране по специалности и факултети, като записването на приетите студенти ще бъде от 9 до 11 юли. Местата по държавна поръчка са заети на 93 процента. От Бюрото за кандидатстудентска информация, реклама и прием коментират, че тази година сякаш ще забравят какво е това „няма студенти“. Възвръща се интересът към хуманитарните и учителските специалности, в които е именно силата на университета във Велико Търново.

 

СПОДЕЛИ В