Проекти

Проектите на Центровете на катедра „Романистика“ са свързани с идеята за подобряване на материалната учебна база и учебен процес, научната и художествено-творческата дейност и това са:

 • „Подкрепа на обучението във франкофонските програми в България и задълбочаване на уменията по специализиран превод и терминология“ - Проект 1.11 за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Кралство Белгия; 2010-2013 г.

 • „Подкрепа на обучението, свързано с принципите и практиките на туристическото посредничество в България и Белгия във франкофонските образователни програми“ Проект за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Кралство Белгия; 2014-2016 г.
   
   

  Посещение на гр. Монс – Белгия от студенти от Института за управление на околната среда и териториалното устройство (IGEAT) към Свободния университет в Брюксел и Университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.


 • План за франкофонска инициатива“ на Университетската агенция на франкофонията - Бюрото за централна и източна Европа
   
   

  На 29 и 30 септември 2016 г. катедра "Романистика" организира и проведе с финансовата помощ на AUF обучение на преподавателския състав на тема "Présentation et mise en pratique des principales fonctionnalités de Wordfast Classic et de SDL Trados Studio"


 • „Платформа за езикова индустрия - експериментално приложение на ИКТ в интерактивната  среда на превода“, по наредба 9 на ВТУ.

  Повече информация тук.


 • Проект APPUI AUX ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANTS Appel à projets 2016 АUF en Europe centrale et orientale.

  Целта на проекта е младежите-доброволци от виртуалната франкофонска езикова школа да споделят знанията си с деца от Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца c. Русаля.

   

  Младежка виртуалнa франкофонскa езиковa школа „Dent-de-lion“

   
СПОДЕЛИ В