Събития

6.12.2016 г.

12:30 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Презентация на Dr. Christina DeCoursey на тема: English Teaching Jobs in China

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

9.03.2017 г.

12:30 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Представяне на книгата в Русе с Елиас Канети (In Ruse with Elias Canetti) и нейния превод на английски език от проф. д-р Людмила Костова

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

6.04.2017 г.

12:30 ч

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Лекция на Dr Vivian Gramley, University of Bielefeld, на тема: Accents in the US as a Result of Intra-American Migration

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

24.04.2017 г.

12:30 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Лекция на Dr. Dana Badulesku, Dr Matthew Sweney, Dr Glyn Hambrook  на тема: English Humour in the Blackadder Series 

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

25.04.2017 г.

14:00 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Публична лекция на Dr. Dana Badulesku, Dr Matthew Sweney, Dr Glyn Hambrook  на тема: Modernism and the City

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

16.05.2017 г.

15:30 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Среща на проф. д-р Людмила Костова със завършващи студенти и представяне на магистърските програми към катедра „Англицистика и американистика“

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

24.10.2017 г.

12:15 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Публична лекция на Dr Glyn Hambrook, University of Wolverhampton,  на тема: Poetic Letters to America

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

17.04.2018 г.

12:15 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Публична лекция на Dr Tomasz Sorокa, Jagiellonian University, Cracow, Poland на тема: The roots of U.S. and Canadian language policies

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

19.04.2018 г.

12:15 ч.

Център по англицистика и ирландистика, Ректорат, каб. 322

Публична лекция на Dr Tomasz Sorокa, Jagiellonian University, Cracow, Poland на тема: North American Unique Languages


Публични лекции на Dr Tomasz Sorокa

 

Катедра „Англицистика и американистика“
Център по англицистика и ирландистика

СПОДЕЛИ В