Успешно начало: Великотърновският университет вече прие 1000 нови студенти

Великотърновският университет отчита отлични резултати в кампанията за прием на студенти за учебната 2018-2019 г. Благодарение на системата за ранно кандидатстване и записване към 3 юли 2018 г. в университета вече са приети за студенти в първи курс близо 1000 души. От тях 732 са приети на места по държавна поръчка и 261 са записани за платено обучение. Още на този етап държавната поръчка е изпълнена на близо 40 процента. Предстои да излязат на 6 юли резултатите от първото класиране на кандидатите, които са подали документи за заемане на останалите 60 процента от местата по държавна поръчка. Записването е от 9 до 11 юли. Цяло лято ще продължи и записването на студенти за платено обучение, където за определени специалности и професионални направления все още има свободни места.

Предпочитанията на студентите са предимно към чуждите езици (особено английски), компютърните технологии, педагогическите специалности и правото. Засилен е интересът към платеното задочно обучение в направленията администрация и управление, икономика, психология, национална сигурност, туризъм. За първи път от няколко години насам се забелязва и тенденция за увеличаване на интереса към хуманитарните специалности.

Продължава със засилени темпове и приемът на документи на кандидати за обучение в магистърските програми. Първата сесия по приема приключва на 12 юли, а класирането ще бъде обявено на 19 юли.

СПОДЕЛИ В