Проф. д-р Христо Бонджолов връчи Почетния знак на Ректора на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

Проф. д-р Христо Бонджолов връчи Почетния знак на Ректора на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев

Проф. д-р Христо Бонджолов връчи Почетния знак на Ректора на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет “Cв. св. Кирил и Методий“ 1999 – 2003 и декан на Историческия факултет от 2015 година. Ректорът проф. Хр. Бонджолов удостои проф. Ив. Тютюнджиев за неговите заслуги и принос за развитието на международната дейност на Великотърновския университет, на Историческия факултет, за издигането и утвърждаването авторитета на университета.
СПОДЕЛИ В