Сдружение “Европейски информационен център”

Споразумение за съвместен проект, за създаване и развитие на “Център за младежка активност и развитие на студенти от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” със сдружение “Европейски информационен център”.
Дейността е насочена към предоставяне на информация, свързана с обучението и осигуряване на възможности за провеждане на студентски практики. За целта на проекта са оборудвани два кабинета и две учебни зали.
СПОДЕЛИ В