Изтъкнатият български лингвист проф. Станьо Георгиев навършва 90 години

 

На 22 юни 2018 г. изтъкнатият български лингвист проф. Станьо Георгиев, доктор на филологическите науки, ректор на Великотърновския университет в периода от 1984 до 1987 г., основател на университета и първи асистент по съвременен български език, навършва 90 години. По този повод редакционна колегия от състава на Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет подготви и издаде юбилеен лист с материали за и от Станьо Георгиев.

Юбилейния лист можете да изтеглите тук.

 

СПОДЕЛИ В