ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Сферата на здравеопазването е изключително динамична и изпълнена с много предизвикателства. Изискванията на средата налагат на мениджърския състав на здравните структурни звена да притежава богат набор от знания, умения и компетентности в областта на управлението. Образователната програма „Здравен мениджмънт“ ще добави стойност към потенциалните Ви възможности, съобразени със съвременните нормативни изисквания, които са необходими, за да  ръководите ефективно структурните единици. Това ще стане чрез компетентностите, които ще придобиете като резултат от включването си в програмата. Благодарение на професионалната подготовка, която ще получите в областта на здравния мениджмънт, ще може да заемате ръководни позиции и най-важното – да управлявате ефективно звено, отдел, институция в здравната сфера. Специалността „Здравен мениджмънт“ Ви прави по-конкурентоспособни в работната среда и Ви дава преимущество при желание за кариерно развитие. Ако искате да се усъвършенствате, ако имате виждания за развитие на Вашата организация, но не Ви достига нещо да ги реализирате, ако желаете да решавате проблеми в работна среда – елате при нас! Очакваме Ви!

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В