ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА ВЪЗРАСТ

Образователната програма предлага теоретична подготовка и усвояване на основни практически умения за психологическа работа с деца и техните семейства в следните области – познаване на детското развитие в норма и патология; умения за психологическо консултиране при когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми; подпомагане на социализацията и развитието на жизнени умения; кариерно консултиране и професионално ориентиране на юношите; консултиране на родители.
Обучението по специалността ще обогати теоретико-практическата подготовка на всички професионалисти, ангажирани с проблемите на детското развитие и подкрепата на деца и семейства. Обучението е в рамките на два семестъра и завършва с придобиване на професионална квалификация психолог консултант в детско-юношеска възраст.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В