СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Вътрешната потребност от израстване и себереализация на мениджъра е движеща сила в неговия устрем към прогрес и развитие. Образователната програма „Стратегическо управление“ ще Ви помогне да развиете компетентностите си в областта на стратегическото управление на организацията. По този начин, освен че ще придобиете нови знания за вземането на стратегически решения, за практическа им реализация и за оценката на резултатите от тях, ще усвоите умения за откриване на проблеми, за диагностика на средата и за оптимален избор на решение. Вследствие на обучението ще имате по-голяма увереност в себе си при осъществяване на стратегическото мислене и управление, които стават изключително необходими за управление на съвременните организации. Специалността „Стратегическо управление“ дава възможност да се специализирате в стратегическия мениджмънт, което ще Ви позволи по-лесно да се развивате като мениджър. Ако желаете професионалното Ви развитие да бъде улеснено, да придобиете нови знания и умения за стратегическото управление и как да ги прилагате в управленската практика, заповядайте при нас! Очакваме Ви!

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В