Образователната програма „Паневритмия: активности за здраве и социализация“ допринася за съхраняване и разпространяване на паневритмията като уникална българска система от психо-физически упражнения за здраве, творчество и социализация, която е национален принос към европейското измерение на физическите активности за здраве.
Специализантите получават професионална подготовка за организиране на занимания с подобряваща здравето умерена физическа активност и повишаване на физическата годност на обществото. Обучението е в синхрон с европейските ценности за творчество, социална солидарност и толерантност, независимо от възраст, пол и убеждения, тъй като паневритмията е духовна практика, основана на ценности за хармонизиране на мислите, чувствата и движенията на човека във връзка с обществото и природата, и е подходяща за всички.
Курсът дава знания и умения за организиране на дейността на инструкторите по паневритмия в контекста на националните правни норми. Обучителите са висококвалифицирани преподаватели и изследователи, практикуващи и преподаващи паневритмия. Изискват се минимални предварителни умения за практикуване на паневритмия.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В