МЕДИАЦИЯ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ

Конфликтите в съвременното ни общество са ежедневие, в резултат на които нервната ни система се срива, а взаимоотношенията ни с околните ерозират. Смята се, че конфликтът сам по себе си не е проблем, проблем е неразрешеният конфликт. Специалността „Медиация и разрешаване на конфликти“ ще Ви помогне да усвоите правилното поведение при разрешаване на конфликти, така че, вместо да си причинявате вреда един другиму, да достигате до взаимна полза. Образователната програма предлага възможност за избор между варианти от специализирани тренинги с цел придобиване на професионални знания и практически умения за разрешаване на конфликтни ситуации, за управление и довеждане до успешен завършек на процедури по медиация (посредничество) при всякакви случаи на сблъсък на интереси – от междудържавни конфликти, през търговски спорове, до междуличностни отношения; професионални спорове; училищна медиация и др.  Вярваме, че с наша помощ ще успеете да развиете у себе си онова самообладание и самоконтрол, които ще ви помагат да преодолявате афекта от конфликта, като го управлявате хладнокръвно или като се превърнете в квалифициран медиатор посредник за неговото успешно разрешаване.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В