ПОДГОТОВКА И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

Динамиката на съвременния пазар на труда изисква всеки  усъвършенстващ себе си професионалист да умее да структурира правилно различни видове текстове съобразно сферата на своята професионална реализация. Специалността „Подготовка и редактиране на текстове“ ще Ви помогне да се изразявате точно, да постигате ясно целите си в своята бъдеща професионална комуникация чрез езиково-стилово уместни и грамотно създадени речеви продукти. Така не само ще се гордеете със своя език и стил в различни ситуации на общуване, но и ще имате възможност да се развиете като специалисти в тази област – редактор или коректор на различни публикации.
Добрата езикова грамотност е важна част от всяка развиваща се професионално и обогатяваща се културно ерудирана личност, която държи на своя бъдещ успех. Затова, ако искате да усъвършенствате своята езикова култура, ако Ви дразнят езиковите грешки в магазина, в медиите, в обявите, в документите – навсякъде около Вас, ако държите на доброто си възпитание и искате да се изразявате добре, заповядайте при нас. Заедно ще постигнем много, за да се гордеете със себе си! Очакваме Ви!

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В