АДАПТИРАНО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Адаптираното физическо възпитание (АФВ) е част от практиката на адаптираната физическа активност и е предназначено за деца, които по не са в състояние да участват безопасно и успешно в редовните занятия по физическо възпитание и спорт. Предизвикателство днес е да се даде равен шанс на тези деца за пълноценна изява в дейности от всички сфери на обществения живот, включително и в областта на физическото възпитание и спорта.
Освен в специални училища и в дневни центрове за работа с деца със СОП адаптираното физическо възпитание би трябвало да се практикува в интегрирана форма и в масовите училища. За успешното внедряване на АФВ в образователната ни система е необходимо да се решат сериозни проблеми. Един от тях е липсата на квалифицирани кадри – специалисти по АФВ. Настоящата образователна програма предлага възможност за специалисти в областта на физическото възпитание и спорта, кинезитерапията и социалната педагогика, които работят с деца и младежи със СОП, да повишат своята професионална квалификация, получавайки ключови  компетенции в областта на адаптираната активност, респективно – на адаптираното физическо възпитание.
Успешно завършилите образователната програма може да осъществяват обучение по АФВ в училище, в дневни центрове за деца със СОП, в спортни клубове, в общности и в различни организации.

Квалификационна характеристика

СПОДЕЛИ В