Изисквания за издаване на свидетелство от Центъра за квалификация

  1. Необходимо е всички оценки на специализанта да са нанесени в електронната система и в главната книга.
  2. Специализантът трябва да предостави копие на диплома за висше образование, към която ще се издава свидетелството.
  3. Специализантът осигурява две снимки за документи в паспортен формат (3,5х4,5 см.).
  4. Специализантът трябва да представи декларация за идентичност на имената в случай на промяна в личното име.

Комплектът с документи, необходими за изготвяне на „Свидетелство за професионална квалификация“, се предоставя на място в Центъра за квалификация или се изпраща на адрес:

  • гр. Велико Търново, п. к. 5000
  • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус 5, ул. „Христо Ботев“ № 19,
  • бл. В, вход „Север“ (срещу хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201

Срокът за изготвяне на свидетелството, което се получава само лично от специализанта, е 3 (три) месеца след представяне на необходимите документи.

СПОДЕЛИ В