Контакти

гр. Велико Търново, п. к. 5000
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус 5, ул. „Христо Ботев“ № 19,
бл. В, вход „Север“ (срещу хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201

e-mail:

Телефони:

  • 062 633 652 – инспектор студентско състояние
  • 062 633 752 – организатор учебен процес
  • 0884 67 94 42

Страница във Фейсбук

СПОДЕЛИ В