Ректорът проф. д-р Христо Бонджолов прие делегация от Тверския държавен университет

Ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов прие  делегация от Тверския държавен университет, Руска федерация. В делегацията са включени деканът на Факултета по психология проф. д.п.н. Татяна Жалагина, доц. к.п.н. Елена Короткина, зам.-декан по научната дейност и доц. к.п.н. Евгения Гаврилова, преподавател в катедра „Психология на труда и клинична психология“.

По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между двата университета, обмена на преподаватели, студенти и докторанти, осъществяване на съвместни научни проекти и учебни програми, конференции и семинари, обмен на учебна и научна литература.

Гостите от Тверския държавен университет са на посещение във Философския факултет на Великотърновския университет в рамките на договор за сътрудничество. Те ще вземат участие в кръгла маса, организирана от катедра „Психология“, на тема „Актуални психологически изследвания. Научният форум е по повод 25-годишнината на Философския факултет на Великотърновския университет.

 

СПОДЕЛИ В