Среща на проф. д-р Христо Бонджолов със състава на катедрата по Теория и методика на физическото възпитание към Педагогическия факултет

На 4 юни 2018 г. ректорът на университета проф. д-р Христо Бонджолов проведе среща със състава на катедрата по Теория и методика на физическото възпитание към Педагогическия факултет. Ректорът запозна присъстващите с текущите въпроси, които ръководството решава и предстои да решава в сферата на учебната, научноизследователската, административната и финансовата сфера. Той изказа благодарността на цялото университетско ръководство за изключителните постижения на катедрата в областта на спортното майсторство, приема и обучението на студенти, подготовката на докторанти. Той съобщи, че заявката от ръководителя на катедрата за закупуване на компютърна техника е изцяло удовлетворена, и му връчи поръчаните за нуждите на катедрата две нови компютърни конфигурации, два проектора, две мултифункционални устройства и два лаптопа. Средствата са осигурени от факултетските приходи по магистърските програми.

 

СПОДЕЛИ В