Студенти-географи грабнаха наградите на VIII национален конкурс „България и Китай – древни и уникални цивилизации”

Наградените студенти от Катедра ГЕОГРАФИЯ при Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – млади, можещи и креативни

В навечерието на 24 май в Институт „Конфуций“ бяха наградени ученици и студенти, участници в Осмият национален конкурс на тема: „България и Китай – древни и уникални цивилизации“. На 22 май в Институт „Конфуций“ проф. д-р Ценка Иванова – декан на Филологическия факултет връчи наградите на отличените.

Повече от 200 участници се включиха в категориите рисунка, плакат, колаж, компютърна анимация, презентация, разказ, стихотворение, есе, реферат и др. Всяка от творбите е специално изготвена през 2017-2018 г. и не е подавана за участие в други конкурси.

Конкурсът провокира към широк и всеобхватен диапазон на тематиката, посветена на две страни с уникално и неповторимо историческо и културно наследство. За поредна осма година ученици и студенти от цялата страна представят своето въображение и творческа визия за Китай и България – Бургас, Сливен, Велико Търново, Свищов, Стражица, Русе, Търговище, Лясковец, Дряново и др.

Студенти от Катедра ГЕОГРАФИЯ на Исторически факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” участваха в две категории – „Реферат” и „Презентация” във възрастова група – висше образование под ръководството на ас. д-р Драганова.

Младите географи насочиха своите разработки в областта на природната, икономическата и литературната география. Представен е един съвременен и малко познат поглед за общите и различните паралели и меридиани между двете страни. Спечелените места са резултат от участието на студентите с нови и интересни теми, които до този момент не са разглеждани в предходните издания на конкурса.

В категория „Презентацияпърва награда спечели Иван Николов от специалност „Български език и география” – IV курс с презентацията на тема „Тианзи – синът на небето”. Младият географ предлага едно мислено пътешествие към далечни географски ширини и дължини на Националния парк „Улинъюан” в провинция Хунан, като част от списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство. Любознателността на Иван към природната география е продължение на неговата работа по предстоящото му дипломиране, което е посветено на природната география. Красотата на Тианзи е естесвения декор за филма „Аватар” – пленяващ, омагьосващ и зареждащ с природни картини и феномени.

В същата категория втора награда е присъдена на Йордан Георгиев от II курс на специалността „Регионално развитие и геоикономика”, който сравнява пшеницата и ориза като двигателите на два древни народа, отражение на тяхната история, бит и култура. На 22 юни 2013 г. оризовите тераси на националността хани са включени в Списъка на ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство. Йордан разкрива със своята творба един интересен съвременен прочит на взаимоотношенията на двете държави чрез най-ценното за живота и оцеляването на двата народа – пшеницата и ориза.

В категория „Реферат” географските интерпретации на студентите са отличени с първа, втора награда и специалната награда на журито.

Специалната награда – Иван Димитров от I курс на специалността „История и география“ с реферат на тема „Китай – родина на хартията и книгопечатането“.

Първа награда – Ивайло Тотев от IV курс на специалността „География“ с реферат на тема „Подбрани социално-икономически проблеми на Китай“. Чрез тематичното съдържание на реферата Ивайло продължава своето географско виждане и развитие в областта на дипломната си работа по социално-икономическа география.

С втора награда са отличени два реферата:

  • Беатрис Бойкова от IV курс на специалността „География“ с реферат на тема „Пещерата „Тръстиковата флейта“ - творение на китайската природа в цветове“;
  • Борислава Андреева от от IV курс на специалността „Български език и география“ с реферат на тема „Българският Хитър Петър и китайският Афенти“ – сравнителна интерпретация за двама емблематични герои от българския и китайския фолклор.

Всеки от отличените студенти за реферати участва с тема, чрез която най-ярко и задълбочено демонстрира познания от своята любима научна област на географската наука при следването във Великотърновския Университет и качествената професионална подготовка получена от преподавателите. Младите географи показват индивидуален почерк, творчество и усет, научно обективна картина и собствена интерпретация за природни, икономически и културни обекти, явления и процеси.

Първа награда за презентация „Тианзи
Иван Николов, IV курс, специалност „Български език и география“

Втора награда за презентация „Оризът и пшеницата- двигателите на два древни народа
Йордан Георгиев, II курс, специалност „Регионално развитие и геоикономика“

Втора награда за реферат „Българският Хитър Петър и китайският Афенти
Борислава Андреева, IV курс, специалност „Български език и география“

Втора награда за реферат „Пещерата „Тръстиковата флейта“ 
 творение на китайската природа в цветове

Беатрис Бойкова, IV курс, специалност „География“

 

Първа награда за реферат
Подбрани социално-икономически проблеми на Китай
Ивайло Тотев IV курс, специалност „География“

Специалната награда за презентация
Китай – родина на хартията и книгопечатането
Иван Димитров - I курс, специалност „История и география“

 

 

СПОДЕЛИ В