График за приемане на студентски договори

Дати за приемане на студентски договори

Начало на практиките

(начална дата на графика)

20 и 21 март, от 10 до 12 часа

Не по-рано от 10 април 2018 г.

(или от 11 април в раб. организация, където 10 април е неработен ден)

12 и 13 април 2018 г., от 10 до 12 часа

Не по-рано от 8 май 2018 г.

 

Всеки кандидат представя документите, посочени в Указания към студентите.

Място за подаване на документите, за всеки факултет:

 

 N

Технически изпълнители

Факултети

Ел. поща

Телефон

1

Илонка Веселинова Давидова

Ректорат, каб.308

Студ.договори –

Исторически факултет, Факултет "Математика и информатика", Философски факултет, Педагогически факултет

i.davidova@

uni-vt.bg

062/618358

2

Цветелина Василева Цанкова

Ректорат, каб.309

Студ. договори –

Филологически факултет,

Юридически факултет, Православен богословски факултет, Философски факултет, Педагогически факултет

cveti_cankova@abv.bg

062/618204

3

Евелина Горанова Тодоранова

Корпус 5, Кариерен център

Студ. договори -

Стопански факултет,

Факултет по изобразително изкуство

todoranova_

evelina@abv.bg

062/63585, вътр. 2215

 

 

 

Квотите по факултети за всеки от двата приема са следните:

 

 

Факултет

брой практики

Исторически факултет

12

Педагогически факултет

28

Православен богословски факултет

1

Стопански факултет

37

Факултет по изобразително изкуство

3

Факултет "Математика и информатика"

8

Филологически факултет

19

Философски факултет

18

Юридически факултет

15

Филиал-Враца

6

Педагогически колеж-Плевен

3

 
СПОДЕЛИ В