Писмо за подкрепа за г-н Атанас Ванчев дьо Траси от проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет

СПОДЕЛИ В