Дискусионен форум "Университетското образование и перспективи за професионално развитие"

На 17 май 2018 г. студенти от Педагогически колеж - Плевен и Филиал - Враца проведоха дискусионен форум на тема: „Университетското образование и перспективи за професионално развитие“. Форумът е включен в календара на студентските научни и художественотворчески прояви за 2018 г.  

Посоката на дискусията определиха именно студентите с представяне в началото на срещата на написаните от тях есета по темата. Бяха изразени много гледни точки – на пръв поглед различни, представящи личното мнение на всеки, но в действителност много сходни в разбирането на младите хора за ролята на университетското образование в тяхното развитие.

Бъдещите педагози разсъждаваха върху въпроси, свързани с възможностите, които разкрива получената в университета подготовка и квалификация; върху важността на учебното съдържание за придобиване на актуални знания и умения; върху ролята на преподавателите и наставниците за стимулиране и насърчаване на студентите да се развиват. Позовавайки се на своя собствен пример и скромен все още житейски опит, те аргументираха личния си избор да получат необходимата академична подготовка, водени от детската мечта, любовта към децата и желанието „да формират бъдещето“.

Обобщавайки различните гледни точки, на финала на дискусията всички участници се обединиха в единното разбиране, което присъства като лайтмотив във всички изказвания – университетското образование е ценно и необходимо, защото то дава не само знания и умения в професионален аспект, а развива и изгражда в личностен план, разширява кръгозора, открива безценни възможности пред младите хора.

СПОДЕЛИ В