Научна конференция на младите изследователи - 18.05.2018 година

 
 

На 18 май 2018 г. се проведе НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ. В конференцията взеха участие студенти, докторанти, преподаватели и гости. Деканът на факултета откри научната проява. Проф. д-р Маргарита Върбанова – председател на програмния комитет и жури и доц. д-р Иванка Минчева – председател на организационния комитет поздравиха участниците.

 
 

ЗАСЕДАНИЕ НА ЖУРИТО

 

НАГРАДА ЗА ТЕОРЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

 

ВЕТЕЛИНА МИРОСЛАВОВА ПЕТРОВА-РУСЕВА
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
доклад на тема “Задачи за формиране на универсални учебни действия,
реализирани в урок по математика по примера на JumpMath”
Научен консултант: проф. д-р Даринка Гълъбова

 

НАГРАДИ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ

ЖОРЖЕТА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
доклад на тема “Използване на математически софтуер за усвояване
на стереометрични знания в обучението по математика”
Научен консултант: доц. д-р Иванка Минчева

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА БЪЧВАРОВА
ДОКТОРСКА ПРОГРАМА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
доклад на тема “Изследователският подход в обучението по стереометрия”
Научен консултант: проф. д-р Маргарита Върбанова


НАГРАДА ЗА ПЕРСПЕКТИВНОСТ

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА
БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА“КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
доклад на тема “Проектиране и разработване на потребителски интерфейс
за електронен профил на студент”
Научен консултант: гл. ас. д-р Силвия Върбанова

НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МИРЯНА КОЦАЛЕВА
ДОКТОРАНТСКА ПРОГРАМА „ИНФОРМАТИКА”
УНИВЕРСИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, ГР. ЩИП, МАКЕДОНИЯ
доклад на тема “Сonvolutional neural network as an architecture for deep learning”
Научен консултант: доц. д-р Златко Върбанов


СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ДЕКАНА
НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

 

МАРИЕЛА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА “ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ФМИ, ВТУ “СВ. СВ, КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
доклад на тема “QR-кодове – технология и приложение”
Научен консултант: гл. ас. д-р Гергана Маркова

 

ГАЛЕРИЯ

СПОДЕЛИ В