Открита лекция на проф. д.ф.н. Николай Даскалов

В препълнената със студенти, преподаватели и гости зала „Европа“ на Ректората на Великотърновския университет се състоя открита лекция на проф. д.ф.н. Николай Даскалов – „Темата на Наполеон в руската и полската литература“. („Пепелища“ на Стефан Жеромски и „Война и мир“ на Лев Толстой).

Професор Николай Даскалов е автор на едни от най-одухотворените и проникновени славистични изследвания, който показват свещената максима, че към литературата трябва да се подхожда съобразно и съизмеримо със самата нея и свещените и мисии. И през една висока културна ерудиция. Той несъмнено се е утвърдил като харизматична академична личност, баща на търновската славистика, съзидател на благодатна научна и аудиторна атмосфера, ръководител, който умее да конструира единна общност. Стилът му винаги е бил обзет от духовно и интелектуално ясните неща.

Една от главните славистични заслуги на проф. Николай Даскалов е свързана с инициирането на славистичната катедра към Филологическия факултет през 1995 г. Тя бе естествено свързана с въведената специалност „Славянска филология“.

За периода 1996-2003 г. проф. Даскалов застава начело на Филологическия факултет като негов декан. Зам.-декан на факултета е бил през периода 1987-90 г. Най-естествената му ролята е на ръководител на катедра „Славистика” от 1996 до 2005 година. Инициираща е ролята му първо на зам.-директор (1978-80 г.), а после и директор на Международния семинар по български език и култура.

СПОДЕЛИ В