Стипендии

Посолството на Република Корея вБългария, за да Ви информирам, че Посолството обявява конкурс за 8 (осем) стипендии, отпуснати от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университет в образователно-квалификационнатастепен "магистър" или "доктор" (включващи езиков курс).

Повече информация за стипендианската програма, начина на кандидатстване и необходимите документи може да намерите тук.


Посолството на Словашката република в София предлага информация за Националната стипендиантска програма на Словашката република в подкрепа мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висши училища, научни и художествени работници за академичната 2023/2024 г.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2023/2024 г. е на 30 април 2023 г. до 16:00 ч.

Повече информация ще намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk или www.scholarships.sk

Подробна информация ще Ви предостави и г-н Ондрей Арадски (Ondrej Aradský)

Също така Ви обръщаме внимание, че на 01.04.2023 г. от 13,00 ч. (CET) ще се проведе уебинар на английски език, предназначен за чуждестранните кандидати, фокусиран върху подготовката на заявлението за стипендията, отпускана в рамките на Националната стипендиантска програма на Словашката република (Също във фейсбук).20. именни стипендии на фондация Еврика


Посолството на Словашката република в София предлага информация за Национална стипендийна програма на Словашката република, за която могат да кандидатстват студенти, преподаватели и учени от република България.

Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2022/2023 г. е на 30 април 2022 г. до 16:00 часа.

Повече информация на страниците: https://www.scholarships.sk/ и https://www.scholarships.sk/


Стипендии за магистърски и докторски програми за академичната 2023/2024 година по покана на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“


Албанското посолство в България обявява две стипендии от по 600 евро на месец за учебната 2021/2022 година за български граждани с албански произход. Кандидатите следва да са завършили средно образование с успех над 4.50.

За повече информация относно кандидатстване и крайни срокове, посетете сайта на албанското посолство в България.


Стипендии от Индийския съвет за културни отношения

Кралство Саудитска Арабия предоставя стипендии на изявени студенти


Двугодишни докторантски стипендии за отлични изследователи по програма PASIFIC

18. именни стипендии на фондация Еврика

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (ДААД) за академичната 2020/2021 година

Обява за стипендия (2020 Global Korea Scholarship KGSP for Undergraduate)

  • Посолството на Република Корея обявява конкурс за една стипендия, отпусната от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български гражданин в корейски университет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от учебен семестър пролет/лято 2020 година (включваща едногодишен езиков курс).
Национална стипендиантска програма на Словашката република
СПОДЕЛИ В