Информатика

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Алгебра и теория на числата

12.06.2018; 09:00

707

30.06.2018; 09:00

707

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгоритми и структури от данни

23.06.2018; 09:00

23.06.2018; 09:00

504

504

26.06.2018; 09:00

505

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев

гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

Геометрия

19.06.2018; 08:30

506

27.06.2018; 08:30

505

проф. д-р Галя Василева Накова

Компютърни архитектури

15.06.2018; 10:00

306

27.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Мирослав Николов  Гълъбов

гл. ас. д-р Теодор Ангелов  Калушков

Математически анализ – приложен курс ІІ ч.

08.06.2018; 13:00

505

29.06.2018; 13:00

505

проф. д-р Димитър Петков Цветков

 Английски език  ІІ - ТО

//////////////

//////

26.06.2018; 13:00

506

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Физическо възпитание - ТО

21.05.2018; 12:15

Спортна зала

11.06.2018; 12:15

Спортна зала

гл. ас. д-р Бранимир Иванов Маринов


Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Бази от данни

22.06.2018; 10:00

506

26.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

Логическо програмиране

07.06.2018; 10:00

606

28.06.2018; 10:00

606

проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

Обектно ориентирано програмиране

15.06.2018; 09:00

703

27.06.2018; 09:00

704

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Функционално програмиране

18.06.2018; 09:00

703

27.06.2018; 09:00

704

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Математическо оптимиране - ТО

/////////////

//////

1.07.2018; 09:00

4 корпус 302

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Алгоритми върху графи - ТО

////////////

//////

26.06.2018; 09:00

505

доц. д-р Валентин Пенев Бакоев


Трети курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Числени методи

14.06.2018; 09:00

202

29.06.2018; 09:00

202

проф. д-р Милко Дамянов Такев

Мултимедийни компютърни системи

04.06.2018; 10:00

406

28.06.2018; 10:00

202

доц. д-р Марияна Иванова Николова

гл. ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Защита на населението и околната среда - ТО

//////////////

//////

25.06.2018; 10:00

4 корпус

Диана Димитрова Нешкова

Програмни интерфейси - ТО

////////

//////

29.06.2018; 10:00

707

доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

гл. ас. д-р Петя Йорданова Бялмаркова

 Изкуствен интелект

08.06.2018; 09:00

506

26.06.25018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

Програмиране С#

11.06.2018; 09:00

506

29.06.2018; 09:00

406

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Web програмиране – PHP - ТО

/////////////

/////////

27.06.2018; 08:00

606

доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

Любомир Георгиев Филипов

Системи  за компютърна математика - ТО /////////// /////////// 25.06.2018; 11:00 606 гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева
СПОДЕЛИ В