Компютърни науки

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Геометрия

21.06.2018; 08:00

22.06.2018; 08:00

406, 506

406

25.06.2018; 08:00

202, 707

доц. д-р Милен Йорданов Христов

Дискретни структури

08.06.2018; 09:00

09.06.2018; 09:00

102, 202, 406

27.06.2018; 09:00

102, 202, 406

доц. д-р Валентин Пенев  Бакоев

Програмиране на С++

05.06.2018; 09:00

402, 703, 704

28.06.2018; 09:00

402, 703, 704

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

ас. Мая Радославова Христова

Компютърна алгебра

11.06.2018; 09:00

102

29.06.2018; 09:00

102

проф. дмн Стефка Христова  Буюклиева

гл. ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева-Стоева

Математически анализ – приложен курс ІІ

14.06.2018;09:00

15.06.2018; 09:00

506

506

30.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

ас. Виктория Герасимова Бенчева

Физическо възпитание - ТО

////////////////

////////

29.06.2018; 09:00

Спортна зала

гл. ас. д-р Бранимир Иванов Маринов

.Английски език ІІ- ТО

//////////////

//////

26.06.2018; 13:00

506

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева


Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Бази от данни

21.06.2018; 09:00

306

26.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

Компютърни мрежи

11.06.2018; 10:00

306

29.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Олег Димитров Асенов

гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Непроцедурно програмиране

07.06.2018; 09:00

306

25.06; 09:00

406

гл. ас. д-р Тихомир Стефанов Стефанов

Оптимизационни методи - ТО

//////////////

////////

28.06.2018; 10:00

707

доц. д-р Любомир Янакиев Христов

Програмиране на Java

14.06.2018; 08:00

406

27.06.2018; 08:00

406

доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

ас- Мая Радославова Христова

Микропроцесорни системи - ТО

////////////

///////

27.06.2018; 12:00

306

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Спорт - ТО

//////////

///////

//////////

//////

гл. ас. д-р Милен Стефанов Виденовски


Трети курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Компютърна графика

11.06.2018; 09:00

406

26.06.2018; 09:00

306

доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

гл. ас. д-р Росица Росенова Радоева

Мултимедиен хардуер

06.06.2018; 10:00

506

29.06.2018; 10:00

506

доц. д-р Марияна Иванова Николова

гл. ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Компютърна сигурност

04.06.2018; 10:05

306

30.06.2018; 10:05

406

проф. д-р Олег Димитров Асенов

гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова

Системно програмиране

05.06.2018; 10:00

306

27.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Програмиране с DOT NET - ТО

////////////

/////////

25.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Web програмиране на PHP - ТО

/////////////

/////////

28.06.2018; 08:00

606

доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

СПОДЕЛИ В