Педагогика на обучението по математика и информатика

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Алгебра и теория на числата

12.06.2018; 09:00

707

30.06.2018; 09:00

707

проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Алгоритми и структури от данни

20.06.2018; 09:00

504

29.06.2018; 14:00

504

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Бази данни

22.06.2018; 10:00

506

26.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

Компютърни архитектури

15.06.2018; 10:00

306

27.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Мирослав Николов  Гълъбов

гл. ас. д-р Теодор Ангелов  Калушков

Синтетична геометрия

07.06.2018; 8:30

504

28.06.2018; 8:30

406

проф. д-р Галя Василева Накова

Математически анализ-приложен ІІ ч. ТО

///////////////////////////

////////

29.06.2018; 09:00

506

проф. д-р Димитър Петков Цветков

Английски език ІІ част - ТО

//////////////////////////

////////

26.06.2018; 13:00

406

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева

Физическо възпитание и спорт - ТО

/////////////////////////

////////

29.06.2018; 09:00

Спортна зала

гл. ас. д-р Бранимир Иванов Маринов


Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Бази данни

22.06.2018; 10:00

506

26.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

гл. ас. д-р Стефан Димитров Калчев

Педагогика

06.06.2018; 09:00

5 корпус

25.06.2018; 10:00

5 корпус

проф. д-р Маринела Великова Михова

Училищен курс по информатика

07.06.2018; 09:00

503

27.06.2018; 09:00

503

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

Училищен курс по информационни технологии

06.06.2018; 14:00

506

29.06.2018; 10:00

506

доц. д-р Марияна Иванова Николова

Комплексен анализ - ТО

///////////////////

///////

26.06.2018; 08:00

504

доц. д-р Милен Йорданов Христов

Обектно ориентирано програмиране Java - ТО

14.06.2018; 08:00

406

27.06.2018; 08:00

406

доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

ас- Мая Радославова Христова

 

СПОДЕЛИ В