Софтуерно инженерство

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Компютърни мрежи

13.06.2018; 10:00

306

29.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Олег Димитров Асенов

гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Линейна алгебра и аналитична геометрия

22.06.2018; 08:30

23.06.2018; 08:30

202,306

202,306

28.06.2018; 08:30

306

доц. д-р Галя Василева Накова

ас. Виктория Герасимова Бенчева

Микроконтролери и вградени устройства

14.06.2018; 10:00

306

27.06.2018; 10:00

306

проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов

гл. ас. д-р Мирослав Димитров Петров

Димитър Йорданов Ников

Обектно ориентирано програмиране

04.06.2018; 09:00

402

25.06.2018; 09:00

402

доц. д-р Ивайло Петров Дончев

ас- Мая Радославова Христова

Димитър Йорданов Ников

Уеб програмиране с .NET

08.06.2018; 09:00

402

26.06.2018;09:00

402

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Димитър Йорданов Ников

Английски език ІІ част - ТО

14.05.2018; 10:15

707

28.05.2018; 10:15

707

Анелия Александрова Иванова

Физическо възпитание - ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

гл. ас. д-р Милен Стефанов Виденовски


Втори курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Математически анализ II ч.

15.06.2018; 09:00

202

29.06.2018; 09:00

202

проф. д-р Милко Дамянов Такев

Осигуряване на качество на софтуера

12.06.2018; 09:00

306

25.06.2018; 11:00

306

доц. д-р Емилиян Георгиев Петков

гл. ас. д-р Росица Росенова Радоева

Шаблони за софтуерен дизайн I ч.

13.06.2018; 09:00

402

27.06.2018; 09:00

402

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

гл. ас. д-р Венелин Симеонов Монев

Любомир Георгиев Филипов

JavaScript базирани технологии

04.06.2018; 08:00

503

25.06.2018; 09:00

503

доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров

Юри Стефанов Стойнов

Алгоритми и структури от данни

18.06.2018; 09:00

402

506

28.06.2018;09:00

402

506

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

ас. Мая Радославова Христова

Нерелационни бази данни

22.06.2018; 09:00

506

26.06.2018; 09:00

506

доц. д-р Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова

Мобилни приложения за  Android - ТО

07.06.2018; 09:00

703

27.06.2018; 13:00

703

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

ас. Мая Радославова Христова

Специализиран английски език - ТО

14.05.2018; 10:15

707

28.05.2018; 10:15

707

Анелия Александрова Иванова

Спорт- ТО

///////////////////

////////

//////////////////

////////

Панайот Атанасов Паздерков

СПОДЕЛИ В