Библиотечно-информационни дейности

Първи курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Документални източници на информация

04.06.2018;10:00ч.

702

25.06.2018;10:00ч.

702

гл. ас. д-р Калина Йорданова Иванова

ас. Силвия Петьова Славчева

Организация и структура на библиотечните фондове

13.06.2018;09:00ч.

702

25.06.2018;09:00ч

702

доц. д-р Александър Маринов Ковачев

ас. Силвия Петьова Славчева

Социология на читателите и четенето

07.06.2018;10:00ч.

702

26.06.2018;10:00ч.

702

проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова

Увод в издателския процес

05.06.2018;10:30ч.

505

25.06.2018;10:30ч.

505

проф. Лъчезар Георгиев Георгиев

ас. Силвия Петьова Славчева

Теория на масовите комуникациите и медиите 2

18.06.2018;09:00ч.

Ректорат 200Б

26.06.2018;09:00ч.

Ректорат 514

проф. д-р Илиана Павлова Колева

Английски език I ч. - ТО

/////////////////////

///////

///////////////////////

///////

Симеон Ганчев Ганев

Физическо възпитание и спорт - ТО

//////////////////////

/////////

///////////////////////

////////

доц. д-р Димитър Георгиев Давидов


Четвърти курс

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

Персонална библиография

08.06.2018; 09:00ч.

704

25.06.2018; 09:00ч.

702

доц. д-р Александър Ковачев

Авторско право

04.06.2018; 12:15

504

25.06.2018; 12:15

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Организация, управление и качество на информационните ресурси -ТО

07.06.2018; 10:00

4 корпус 203

29.06.2018; 11:00

5 корпус

доц. д-р Мариана Матеева Петрова

гл. ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Издателски софтуер

13.06.2018; 09:00

504

25.06.2018; 14:00

702

гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова

Административно-обществена дейност  - ТО

/////////////

///////

////////////

////////

ас. Силвия Петьова Славчева

Дигитална библиотека

26.06.2018; 14:00

102

25.06.2018; 11:00

302

доц. д-р Доника Веселинова Вълчева

Он-лайн медии

11.06.2018; 11:00

504

29.06.2018; 11:00

702

гл.ас. д-р Стефан Димитров Калчев

Учебна практика  II ч. -ТО

/////////

//////

/////////////

///////

ас. Силвия Петьова Славчева

СПОДЕЛИ В