Книгоиздаване

Дисциплини

Редовна сесия

(04.06.-24.06.2018г.)

 дата, час

Зала

Поправителна сесия

(25.06.-01.07.2018 г.)

дата, час

Зала

Преподавател

WEB дизайн

10.06.2018; 12:00

506

29.06.2018; 14:00

506

доц. Д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова,

гл. ас. д-р Силвия Ангелова Върбанова

Периодични печатни издания

4.06.2018; 10:30

504

25.06.2018; 10:30

505

проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев

Обща професионална етика

7.06.2018; 10:30

505

28.06.2018; 10:30

505

доц. д-р Живка Василева Радева

Руска литература XIX век

4.06.2018; 08:00

Ректорат 518

25.06.2018; 10:00

Ректорат 518

доц. дн. Христо Петров Манолакев

Теория и практиката на славянското книгоиздаване

9.06.2018; 10:00

504

27.06.2018; 10:00

504

проф. дн. Маргрета Любомирова Григорова

Английски език II ч. - ТО

6.06.2018; 12:00

503

27.06.2018; 12:00

 

преп. Маруся Петкова Христова

 Нова и най-нова история на Европа - ТО

5.06.2018; 11:00

Ректорат, 609

26.06.2018; 11:00

Ректорат, 609

проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

Учебна практика III ч. - ТО

//////////////

////////

//////////////////

/////////

ас. д-р Стефка Николаева Чернева

СПОДЕЛИ В