Нашите дарители

Дарители на БИЦ за 2018 година


Педагогически факултет

  1. Антония Кръстева – "Иновации в училищното образование: Теоритични и приложни аспекти - 2016г."

Юридически факултет

  1. Националният институт на правосъдието с директор г-жа Миглена Тачева – "Националните съдилища и правото на ЕС"
  2. Станислав Костов – "Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки"

Философски факултет

  1. Митко Момов – "Будистка философия - енциклопедичен речник"
  2. Севдалина Димитрова – "Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност"
СПОДЕЛИ В