Системи и услуги

Разработени и внедрени системи

 • система"Учебни планове";
 • система"График на учебния процес"
 • система за отчитане на преподавателската дейност;
 • система "Хонорари"
 • система "Прием на студенти";
 • система "Стипендии";
 • система "Персонални профили";
 • система "Докторанти". 
 • система"Е-студент";
 • системата за експорт на данни, изисквани от регистъра на МОН;
 • система "Организатор учебен процес";
 • система за управление на документи "Е-Докс";
 • система за електронно анкетиране (http://anketi.uni-vt.bg);
 • система за възпитаниците "Алумни" (http://alumni-uni-vt.bg);
 • система "Развитие на академичния състав" (http://ras.uni-vt.bg);
 • система за електронно кандидатстване "Е-прием" (http://epriem.uni-vt.bg);
 • система "Е-преподавател";
 • система "Акредитация";
 • система "Е-университет" (http://mgm.uni-vt.bg);
 • "Регистър на проектната дейност";
 • "Регистър на издателската дейност";
 • "Регистър на научната дейност";
 • сайт на университета (www.uni-vt.bg) и системата за управление на съдържанието му;
 • система „Научни списания и поредични здания“ (journals.uni-vt.bg);
 • „Цифров научен архив“ (da.uni-vt.bg);
 • система „Магистърски програми“.;
 • система за ранно записване и запазване на място (zm.uni-vt.bg)
 • системата „Проекти“;
 • система „Одити“;
 • система за административно обслужване на студенти;
 • система за обслужване на плащанията.

Услуги

 • Копирни услуги

 

СПОДЕЛИ В