Класиране

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ  

 

подали документи за обучение в ЗАДОЧНА ФОРМА   ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

 

За учебната 2017/18 година в Центъра за квалификация са формирани групи за задочно обучение по  специалности за допълнителна квалификация, както следва:

 

1.       «Учителска правоспособност»

2.       « Ресурсен УЧИТЕЛ»

 

Специалност «Учителска правоспособност» Зо / 12 месеца

2 СЕМЕСТЪРА /СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА: 430,00 ЛВ.

Научен ръководител: проф.д-р Галя Бонева

 

 

 

 

За придобиване на

Име, презиме, фамилия

Населено място

допълнителна квалификация

 

 

 

"Учител по..."

1

Георги Миленов Иванов

Гр.Полски Тръмбеш, обл.Ловеч

Изобразително изкуство

2

Невена Христова Вачева

С.Орешак, обл.Ловеч

Изобразително изкуство

3

Даниела Костадинова Колева

Гр.Сливен, обл.Сливен

Изобразително изкуство

4

Михаела Петкова Маринова

С.Калейца, общ.Троян, обл.Ловеч

Изобразително изкуство

5

Цветелина Темелкова Вангелова

Гр.Бургас, обл.Бургас

Изобразително изкуство

6

Радина Георгиева Георгиева

Гр.Долна Митрополия, обл.Плевен

Изобразително изкуство

7

Михаил Данаилов Маринов

Гр.Разград, обл.Разград

Изобразително изкуство

8

Джулияно Георгий Стоянов

Село Старо село, обл.Сливен

Изобразително изкуство

9

Надежда Миткова Маринова

С.Рибен, обл.Плевен

Изобразително изкуство

10

Васил Ивов Иванов

Гр.Варна, обл.Варна

Изобразително изкуство

11

Иванела Илиянова Лазарова

Гр.Габрово, обл.Габрово

Английски език

12

Петя Тошкова Живова

Гр.Вардим, обл.Велико Търново

Английски език

13

Антоний Ангелов Вълчев

Гр.Добрич, обл.Добрич

Английски език

14

Ралица Риянова Радева

Гр.Троян, обл.Ловеч

Английски език

15

Денис Артин Сюлейман

С.Гурково, обл.Ловеч

Английски език

16

Мирей Хусам Махули

Гр.Плевен, обл.Плевен

Английски език

17

Красин Благоев Каракоцев

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

Икономика

18

Галя Андреева Йолова

Гр.Бяла Слатина, обл.Враца

Икономика

19

Силвия Иванова Солакова

Гр.Велико Търново

математика

20

Емилия Емилиянова Йорданова

Гр.Габрово, обл.Габрово

математика

21

Йосиф Георгиев Христанов

Гр.Велико Търново

Математика

Философия

22

Николай Трифонов Георгиев

Гр.София, обл.София

Математика

ИИТ

23

Георги Пламенов Тодоров

Гр.Плевен, обл.Плевен

ИИТ

24

Стефани Иванова Тотева

Гр.Севлиево, обл.Габрово

история

25

Йоана Янкова Бакърджиева

Гр.Добрич, обл.Добрич

Немски език

26

Веселка Петрова Маринова

Гр.Варна, обл.Варна

Немски език

27

Светлена Петрова Георгиева

Гр.Левски, обл.Плевен

Френски език

28

Венета Цонева Иванова-Минева

Гр.Завет, обл.Разград

Философия

29

Ведиха Асанова Хомова

С.Грамаде, обл.Смолян

химия

30

Силвия Костова Петрова

Гр.Долна Оряховица, обл.В.търново

ФВС

 

 

Специалност « РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ» ЗО / 12 месеца

 2 семестъра / СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА: 340,00 ЛВ.

Научен ръководител: проф.дн Венка Кутева-Цветкова

Име, презиме, фамилия

Населено място по постоянен адрес

1

Елисавета Георгиева Аваджиева

гр.Пловдив, обл.Пловдив

2

Надя Георгиева Димитрова

гр.Първомай, обл.Пловдив

3

Радосвета Радославова Топалова

Гр.Горна Оряховица, обл.В.Търново

4

Даниела Костадинова Христова

Гр.Бургас, обл.Бургас

5

Теомира Христова Монева

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

6

Катрин Николаева Каменова

Гр.Видин, обл.Видин

7

Нена Стоянова Йовчева

Гр.Сливен, обл.Сливен

8

Светла Цветкова Великова

Гр.Павликени, обл.Велико Търново

9

Наташа Трайкова Стефанова

Гр.Димово, обл.Видин

10

Калина Стоянова Михова

Гр.Шумен, обл.Шумен

11

Наташа Славейкова Венелинова

Гр.Видин, обл.Видин

12

Десислава Трифонова Младенова

Гр.Видин, обл.Видин

13

Снежанка Софрониева Георгиева

Гр.Видин, обл.Видин

14

Йоана Петрова Петрова

Гр.Велико Търново, обл.В.Търново

15

Величка Николова Чолакова

Гр.Генерал Тошево

16

Александър Георгиев Арачийски

Гр. Бяла Черква, обл. Велико Търново

 

ЗАПИСВАНЕ и ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

Срок:    ОТ 30 ДО 31 ОКТОМВРИ 2017г.

 

Записването на класираните кандидати по специалностите в задочна форма на обучение се извършва лично при инспектор студентско състояние в Центъра за квалификация, Учебен корпус №5, блок В, северен вход (откъм хотел "Етър"), ет. 2, каб. В 201 в посочения срок на 30 и 31 октомври 2017г.  Приемно време: от 8,30ч до 12,00ч  и от 13,00 ч. до 16,00 ч.

                                   

Необходими документи за записване в Център за квалификация:

 

1.       Вносна бележка / бордеро за внесена такса за І-ви семестър по сметката на ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК” КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016 ; BIC: BUINBGSF
ПИН код за всички специалности: 0799010001;

За специалност «Учителска правоспособност» ЗО  Семестриалнатка  такса : 430,00лв.

За специалност «Ресурсен учител» ЗО  Семестриалнатка  такса : 340,00лв.

       2. Лична карта / за сверяване на данни/;

       3. Личен картон  (получава се от  инспектор студентско състояние)
       4.  2/два/  броя снимки (за документи)

 

*  Кандидатите подали документи по електронна поща представят оригинали на документите, с които са кандидатствали- заявление; - копие на диплома /заверена собственоръчно с подпис «Вярно с оригинала»/ и оригинал / за сверяване/; - платежен документ за внесена такса за кандидатстване в размер на 20лв.;

 

·         График  на очни занятия за зимен първи семестър 2017/18 уч.година ще бъде подготвен и обявен допълнително .

 

За контакт с Център за квалификация: 062 633 752; 062 633 652

СПОДЕЛИ В