Събития

Събития през 2024 година


Събития през 2022 година

30 години Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

Представяне на сборник с научни изследвания в чест на 65-годишнината на доц. д-р Анелия Петкова Docendo discimus (Филологически проучвания на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 40/1, 2021 г.).

Представяне на сборника "Граматика на духа", посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Любка Стоичкова

Представяне на интерактивна кулинарна карта на българската езикова територия от Секцията по българска диалектология и лингвистична география

Представяне книгата на проф. д-р Красимира Мутафова "Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV-XVIII век"

Тържествено откриване на Библиотечно-информационния център в четвърти корпус на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

Представяне на сборника LAUREA в чест на 80-годишнината на доц. д-р Владимир Попов

Проф. д-р Красимира Мутафова представя проф. Хитко Вачев и монографиите му: "Католическите църкви и некрополи в българските земи през XV – XVIII в. " и "Църквата "Св. Димитър" в с. Арбанаси"

Представяне на книгата на проф. дин Милко Палангурски "Иван Пеев Плачков (1864–1942): Един просветител и публицист в политиката"

Среща разговор с проф. д-р Красимира Мутафова и представяне на Университетското издателство "Св. св. Кирил и Методий"

Представяне на " Учредителите. Участниците в Учредителното Народно събрание в Търново, (10.II.-16.IV.1879 г.). Енциклопедичен справочник"

Събития през 2019 година

Март

Представяне на монографията на доц. д-р Татяна Астарджиева „Колчак“. 13 март 2019 г.

Поредица "Музеите на България": Представяне на РИМ - Русе. Среща разговор с директора на Русенския исторически музей проф. д-р Николай Ненов. 18 март 2019 г.

Представяне на юбилейния сборник „Троян – документи, открития, събития, личности“, посветен на 150-год. от обявяването на Троян за град. 27 март 2019 г.

Април

Ден на академичната книга във факултет “Математика и информатика”

Ден на отворените врати в Централна библиотека

Среща разговор по повод 80 години от рождението на проф. д.и.н. Йордан Андреев

Представяне на Елица Кръстева и Петя Цонева. 15 април 2019 г.

Представяне на „Гласове от съвременната палестинска литература“ със съдействието на Посолството на държавата Палестина. Гост Н. Пр. д-р Ахмед ал-Мадбух. Модератор: Мая Ценова. 19 април 2019 г.

Май

Представяне на сборника „Aut inveniam viam, aut faciam“ в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров съвместно с катедрата по Съвременен български език. 22 май 2019 г.

Юни

Представяне на книгата „Православни структури на Балканите през ХVІІ–ХVІІІ век : Съгласно документи от Истанбулския османски архив“ с участието на доц. Стефан Андреев, доц. Мария Калицин (автори) и проф. д.и.н. Орлин Събев (представящ). 27 юни 2019 г.

Октомври

Представяне на сборника „Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков“ съвместно с катедрата по Съвременен български език. 16 октомври 2019 г.

Представяне на Годишника на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Т. 34. Ostendit historia. Сборник в чест на 60-год. на проф. д-р Красимира Мутафова с участието на проф. д.и.н. Любомир Миков и проф. д.и.н. Орлин Събев. 29 октомври 2019 г.

Ноември

Представяне на книгата на Наталия Бояджиева „Светлина от Изтока“. 7 ноември 2019 г.

Среща разговор с директора на Националния литературен музей, поета Атанас Капралов и представяне на новата му стихосбирка „Приближаване до взрива“. 13 ноември 2019 г.

Официално откриване на Информационно-образователния център за дигитализация, създаден по проект към Информационно-библиотечния и издателски комплекс при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и изложба на старопечатни издания. 25 ноември 2019 г.

Представяне на новата книга на проф. д.ф.н. Анчо Калоянов „СЛАВЯНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ“, том V, организирано от Центъра за медиевистични изследвания към ИФ и Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ. 27 ноември 2019 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Информационно-библиотечен и издателски комплекс организират кръгла маса на тема: „Дигитализация, библиотеки, образование“. 4 декември 2019 г.

Събития през 2018 година

Март

Обучение за работа с електронната платформа EBSCO. 29 март 2018 г.

Април

Представяне книгата на проф. д-р Пламен Павлов „Левски: другото име на свободата“. 12 април 2018 г.

Представяне на романа на Яница Радева "Пътят към Тива". 20 април 2018 г.

Световен ден на книгата и авторското право. 23 април, Университетско издателство

Лекция-презентация на тема „Пътят на книгата“. 25 април 2018 г.

Май

Изложба на стари и редки книги от библиотеките на проф. Иван Гълъбов и проф. Пеньо Русев, съхранявани в библиотеката на ФФ. 1–30 май 2019 г.

Обучителен семинар „Бележки на редактора“. 9 май 2019 г.

Изложба на старопечатни и нови книги. 11 май 2019 г.

Лекция на проф. д-р Николай Даскалов „Темата за Наполеон в руската и полската литература“. 17 май 2019 г.

Среща разговор с проф. дин Казимир Попконстантинов на тема „Език и писменост в Самуиловата епоха“. 22 май 2019 г.

Представяне на „Свещеното писание. Херменевтика - Богослужение - Диалог“ съвместно с Православен богословски факултет. 28 май 2018 г.

Обучение за търсене в електронните бази данни и електронния каталог на Университетска библиотека. 31 май 2019 г.

Октомври

Открити лекции на проф. д.ф.н. Андрей Дмитриевич Степанов от Санкт-Петербургския университет на тема „Съвременната руска литература“ и на доц. кандидат на филологическите науки Светлана Юриевна Артьомова от Тверския държавен университет на тема „Комуникацията в лириката от края на ХХ век“. Модератор на събитието: доц. д-р Наталия Няголова. 11 октомври 2018 г.

Изложба „Катедра русистика 55 години“ по повод дванадесетия симпозиум на МАПРЯЛ. 12 октомври 2018 г.

Изложба по повод 170 години от рождението на Христо Ботев. Организатор Филологическа библиотека при ИБИК. 15–31 октомври 2018 г.

Обучителен семинар-посещение за ползване на Университетска библиотека за първокурсници на Исторически факултет. 17 октомври 2018 г.

Изложба „Посланията на времето, съхранени в старопечатните книги“ в РИМ – Плевен, отдел „Възраждане“. 22–24 октомври 2018 г.

Изложба на книги на проф. д-р Пламен Павлов по повод Международната научна конференция „България, българите и светът. Владетел, държава и църква в средновековните Балкани. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“. 26 октомври 2018 г.

Представяне на възобновения годишник „Мизия“ на РИМ – Плевен. 30 октомври 2018 г.

Ноември

Акция за подаряване на книги и списания от преподаватели за студенти – начало 5 ноември 2018 г. в Централна университетска библиотека

Представяне на „Подбрани османски документи за Севлиево и Севлиевска каза“ и среща разговор с доц. Стефан Андреев. 19 ноември 2018 г.

Представяне на „Лицата на Филипините“ от Наталия Бояджиева. 26 ноември 2018 г.

Организиране и провеждане на Юбилейна научна конференция „Дарителството – традиция и съвременни практики“ и подреждане на изложба „Нашите първи дарители“. 29–30 ноември 2018 г.

Декември

Съвместно с Филологически факултет организиране на среща разговор с Георги Чобанов по повод 20-годишнина от създаването на електронно списание и издателство „LiterNet“. 4 декември 2018.

СПОДЕЛИ В