За Комплекса

Информационно-библиотечният и издателски комплекс е нова структура във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Формирана през януари 2018 г., тя интегрира информационно-библиотечната и издателска дейност на двете основни звена във ВТУ – Централна университетска библиотека (заедно с филиалните библиотеки към отделните факултети) и Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В