Във Великотърновския университет бяха открити българистични и лингвистични семинари

Ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов днес откри три българистични и лингвистични семинара - Модерна лингвистична българистика (440), Лингвистичен семинар за електронно обучение и библиотека "Доц. д-р Цветана Карастойчева" (441) и Българистичен семинар "Проф. Русин Русинов".

Семинарите са разположени в сградата на Ректората и са резултат от развитието на проект за Университетски център за практики в реална среда между Великотърновския университет и Фантастик Сървисес.

„Колеги, особено ми е приятно, че днес откриваме десетата лаборатория, която сме направили със собствени средства и със съдействие на аутсорсинг фирмите, с които сме в сътрудничество. Правим всичко възможно, за да създадем условия на студентите да четат в една чудесна среда. Ще продължим да работим отговорно, ръководени от интересите Великотърновския университет и студентите.“, каза в приветствието си проф. Хр. Бонджолов.

На откриването на семинарите присъстваха чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност, проф. дн Вихрен Бузов, зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията, Христина Маринова, мениджър на Фантастик Сървисес – офис Велико Търново, преподаватели, студенти и служители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В