Прием 2017/2018

Филиалът на ВТУ във Враца

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА АКАДЕМИЧНА 2017-2018  ГОДИНА

по следните специалности:

 

·     „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия детски/начален учител;

·     “Предучилищна педагогика и чужд език”, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия детски учител/учител по чужд език в детската градина;

·     „Начална училищна педагогика и чужд език“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия учител по чужд език и учител по чужд език в начална училищна възраст;

·     „Социална педагогика“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия социален педагог;

·     „Български език и история“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия учител по български език, литература и история;

·     „Български език и география“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия учител по български език, литература и география;

·     „История и философия“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия учител по история и философия;

·     „Математика и информатика“, ОКС „Бакалавър”, редовна форма на обучение – професия учител по математика и информатика.

 

 

СПОДЕЛИ В