Дискусионен форум „Наставничеството – нормативна уредба и актуални практически измерения“

 
 

На 28 март 2018 г. е проведен Дискусионен форум „Наставничеството – нормативна уредба и актуални практически измерения“.

Вътрешноуниверситетският проект се реализира по патронажа на г-жа Малина Николова – областен управител на област Враца.  

Участници в дискусията:

  • проф. дпн Венка Кутева–Цветкова – декан на Педагогически факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
  • Малина Николова – областен управител на област Враца;
  • представители на РУО и общински администрации на територията на северозападна България;
  •  базовите детски градини и училища на Филиала на ВТУ във Враца;
  •  директори на детски градини и училища, главните и старши учители – наставници, новоназначените учители и стажант-учителите;
  • преподаватели и студенти от филиала на великотърновския университет във Враца и Педагогически колеж - Плевен.

Целта на дискусията е да провокира така необходимата и актуална дискусия по проблемите на наставничеството в подкрепа на професионално-педагогическата подготовка на студентите и в адаптацията в професията на новоназначените учители.

Обсъдени са условията и възможностите за оптимизиране на организацията на професионално-практическата подготовка на бъдещите учители, за повишаване на професионалната им компетентност  и възможностите за справяне, за насърчаване   на мотивацията  за работа  на всички участници в процеса на изкуството – наставничество.

Направени са изводи за подобряването на процеса на професионалната подготовка на студентите от педагогическите специалности очертават основните акценти на бъдещата съвместна работа между университета, детските градини и училищата за подкрепа на младите в учителската професия, като условие за качество на образованието.


 

СПОДЕЛИ В