Студентски дебат с участието на студенти от Педагогическия колеж и Филиал Враца

На 9 май 2017 г. в Педагогически колеж - Плевен се проведе Първи студентски дебат на тема: „Критическо мислене за метода Монтесори“. Интересната инициатива е в рамките на планирания в календара за художественотворчески прояви за 2017 г. Дискусионен студентски форум под надслов „Качествената университетска подготовка днес – гарант за качествено образование утре“.


Двата отбора, съставени от студенти от Педагогическия колеж и от Филиала на ВТУ – Враца, представиха интересни гледни точки, аргументирайки своята позиция относно приложимостта на педагогическите идеи на Мария Монтесори в съвременната образователна среда. Целта на дебата бе не да има победители, а бъдещите педагози да демонстрират критическо мислене, да анализират и преценяват, да излагат и защитават своите убеждения и идеи – качества, изключително необходими за успешната им професионална реализация утре.


Дебатът се проведе съгласно установените правила, за което допринесе професионалната консултация на г-н Трендафил Меретев – председател на национална асоциация „Дебати“. Двата отбора преминаха предварително обучение и в хода на дискусията те показаха по един много добър начин наученото за изкуството на дебатьорството.


Всички участници във форума получиха заслужени поздравления от академичната общност на Педагогическия колеж и сертификати за отлично представяне.


 
 
СПОДЕЛИ В